TOMI INVEST

Financování

Krok 1 výběr bytu

Nejprve dobře zvažte, co má budoucí byt splňovat  a za jakým účelem byt kupujete. Rádi Vám pomůžeme vybrat z kompletní nabídky bytů - ať už hledáte byt k investici či k bydlení.

Krok 2 rezervace

Klient hradí 250.000,- Kč vč. DPH do 5 dnů ode dne uzavření rezervační smlouvy

Krok 3 smlouva o smlouvě budoucí

Do 15 dnů od uzavření Rezervační smlouvy a za podmínky uhrazení celého rezervačního poplatku, je klient povinen uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Následně se do 15 dnů platí dalších 250.000,- + 15% z celkové kupní ceny.

Krok 4 kupní smlouva

Budoucí kupující je povinnen uzavřít Kupní smlouvu a to do 30 dnů od splnění následujících podmínek :  

příslušným stavebním úřadem bude povoleno užívání bytové jednotky za účelem bydlení, tj. zejména bude vydán kolaudační souhlas nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí

Předmět převodu bude v příslušném katastru nemovitostí evidován jako dokončená jednotka

celá Kupní cena včetně DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude řádně a včas uhrazena v jednotlivých zálohových platbách před podpisem Kupní smlouvy

Splátkový kalendář:

a) I. záloha  - část kupní ceny ve výši 250.000,- Kč bude uhrazena nejpozději do pěti dnů od uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí

b) II. záloha ve výši 250.000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí + III. záloha ve výši 15 % z celkové budoucí kupní ceny s DPH v zákonné výši bude uhrazena nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí

c) III. zálohu zjištěnou jako rozdíl mezi 45 % celkové základní budoucí kupní ceny s DPH v zákonné výši a již zaplaceným rezervačním poplatkem, bude uhrazena nejpozději do 15 dnů od doručení písemného oznámení budoucímu kupujícímu o tom, že bytová jednotka byla zapsána, event. i jako rozestavěná, v příslušném katastru nemovitostí, včetně předložení kopie listu vlastnictví, prokazující zápis bytové jednotky do katastru nemovitostí

d) IV. zálohu zjištěnou jako rozdíl mezi 70 % celkové základní budoucí kupní ceny s DPH v zákonné výši a již zaplaceným rezervačním poplatkem a platbami, bude uhrazena nejpozději do 15 dnů od doručení písemného oznámení budoucímu kupujícímu o tom, že v kupované bytové jednotce již byly dokončeny omítky bez obkladů

e) V. zálohu zjištěnou jako rozdíl mezi 95 % celkové základní budoucí kupní ceny s DPH v zákonné výši a již zaplaceným rezervačním poplatkem a platbami, bude uhrazena nejpozději do 15 dnů od doručení písemného oznámení budoucímu kupujícímu o tom, že v kupované bytové jednotce již byly dokončeny obklady

f) VI. zálohu ve výši rozdílu částky odpovídající výši celkové základní budoucí kupní ceny a součtu do té doby uhrazených záloh dle písm. a) – f) + příslušnou zákonem stanovenou sazbou DPH z takto vypočteného rozdílu do 15  dnů od okamžiku, kdy budoucímu prodávajícímu vznikne v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, oprávnění užívat byt a nebytový prostor  ke stanovenému účelu (zejména udělením kolaudačního souhlasu, uplynutí lhůty pro oznámení záměru o užívání stavby stavebnímu úřadu, udělením písemného souhlasu stavebního úřadu, že stavbu lze užívat).

Krok 5 převzetí bytu

...a můžete se stěhovat

Platební kalendář projektu Nové Byty Berkova

◘ splátkový kalendář dle prostavěnosti 

hypotecni-banka

Na celý projekt je Hypoteční bankou vypracovaný individuální program financování pro každého zájemce a to včetně odhadů a zpracování podkladů zdarma. 

Všichni klienti mohou v případě zájmu využít zvýhodněného financování bytu od jedničky na českém trhu, Hypoteční banky. Při financování bytu naší „hypotékou bez starostí“ ušetříte čas i peníze, a to díky speciálně sjednaným podmínkám:

◘ Úspora času a financí – s námi vše vyřídíte na jednom místě

◘ 100% jistota a spolehlivost – díky spolupráci s Hypoteční bankou máte jistotu, že doložení všech potřebných pokladů a čerpání Vašeho úvěru proběhne včas a bez problémů

◘ Bez poplatku za zpracování úvěru

◘ Odhad nemovitosti zdarma

◘ Bez poplatku za vklad zástavního práva do katastru nemovitostí

◘ Bez poplatku za vedení úvěrového účtu

◘ Bez nutnosti pořizovat si další finanční a pojistné produkty

◘ Možnost zajistit si rekordně nízké úrokové sazby již nyní a hypotéku čerpat až v budoucnu

Zeptejte se našeho prodejce, který Vám ochotně připraví orientační propočet splátky.

Obchodní místo: Olomoucká 17a, Brno 618 00

                                                                                               Pepa

                                                                                                    Josef Kalík, hypoteční poradce    

3.12.2016